×

ZWROTY

1. Warunki zwrotów:

Produkty zakupione w sklepie interentowym dywyta.pl można zwrócić bez podania przyczyny do 14 dni, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl.
b) osobiście w sklepie stacjonarnym, lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie dywyta.pl w zakładce “Kontakt”.

Produkty na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, co nie wyłącza możliwości jego reklamacji.

Zwrotowi nie podlegają produkty, które noszą znamiona użytkowania lub nie posiadają oryginalnego opakowania.

2. Koszty zwrotu towaru

Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

3. Czas na zwrot środków

W terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru oraz weryfikacji, nastąpi zwrot środków w takiej formie, w jakiej nastąpiła płatność. Jeżeli zapłata nastąpiła za pobraniem przy dostawie, lub przy pomocy T-Pay - zwrot nastąpi na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Pobierz

REKLAMACJE

1. Warunki reklamacji

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Jeśli Klient jest konsumentem ma prawo reklamować wadliwy towar w oparciu o rękojmię. Klient może złożyć reklamację:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl;
b) w sklepie stacjonarnym; lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie www.dywyta.pl w zakładce “Kontakt”.

W związku z wadą Klient może żądać:

a) wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

a) obniżeniu ceny,
b) odstąpieniu od umowy - w przypadku wady istotnej,

Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na adres firmy:

Dywyta Gerard Klimża ul. Polna 2, 47-400 Racibórz

lub dostarczyć go do dowolnego sklepu stacjonarnego. Lista sklepów podana w zakładce Kontakt.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

3. Wzór formularza reklamacyjnego

Pobierz